Välkommen till Understödsstiftelsen

Läns-HSO i Göteborg och Bohus län, landstingsområdets understödsstiftelse

 

Stiftelsens ändamål

Ändamålet är att stödja och utbilda behövande handikappade och bevaka att de handikappades synpunkter och rättigheter tas tillvara gentemot landsting, kommuner, kommunförbund, riksdagsledamöter, länsstyrelse, länsarbetsnämnd med flera samhällsorgan. Stöd kan ske i form av ekonomiskt bidrag eller stödinsats i nära samarbete med Läns-HCK och dess samverkansfunktioner gentemot ovan angivna samhällsinstanser/myndigheter.